Annuleringsvoorwaarden


Retraites en de Stilte-inspiratiedagen

1.  Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het volledig invullen van het inschrijfformulier van Bureau BALANS, op de website of schriftelijk. De datum van de bevestigings e-mail geldt als de datum van totstandkoming van de overeenkomst.
2.  Inschrijving
De inschrijving geschiedt door het op de website invullen (en ondertekenen bij een schriftelijke versie) van het inschrijfformulier. De inschrijving is definitief bij ontvangst van het inschrijfformulier.
3. Betaling
a.  Bij inschrijving dient de deelnemer het totaal verschuldigde bedrag in één keer te betalen. Dit bedrag dient binnen een maand na ontvangst van de factuur overgeboekt te zijn op rekening van Bureau BALANS. Is de inschrijving binnen een maand voorafgaand aan de dag waarop de retraite of stiltedag start, moet het bedrag per omgaande betaald worden.
b.  Bij een Stilte-inspiratie dag is het ook mogelijk op de dag zelf te betalen.
c.  In uitzonderlijke situaties kan bij een retraite in twee termijnen worden betaald.
d.  Niet-tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot opzegging van de overeenkomst door Bureau BALANS.
4. Annulering van een Retraite
Annulering van de overeenkomst voor een retraite dient per mail met leesbevestiging, te geschieden.
De datum van de e-mail geldt als annuleringsdatum.
Bij annulering is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd. 
a.  Tot 2 maanden (62 dagen) voor de 1e dag: 10% van het bedrag
b.  Van 2 maanden tot 31 dagen voor de 1e dag: 50% van het bedrag
c.  Van 31 dagen voor de 1e dag: 100% van het bedrag
5. Annulering van een Stilte-Inspiratie dag
Annulering van de overeenkomst voor een retraite dient per mail, met leesbevestiging, te geschieden.
De datum van de e-mail geldt als annuleringsdatum.
Bij annulering is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd.
a.  Tot 1 maand (31 dagen) voor de stilte-inspiratie dag: 30% van het bedrag
b.  Van 30 dagen tot 15 dagen voor de stilte-inspiratie dag: 60% van het bedrag
c.  Van 14 dagen voor de dag t/m de dag voor de stilte-inspiratie dag: 100% van het bedrag