Inspiratie

Mooie teksten en gedichten, verhalen en ervaringen van anderen,
Op deze en de andere pagina's is er veel dat je tot inspiratie kan zijn.
Geniet ervan.


 Pelgrimeren

Is loslaten- je overgeven aan de ruimte
buiten en in jezelf,
ja-zeggen hiertegen
vol verwachting - zonder verwachting

wandelen- stijgen en dalen-
geluiden van vogels in hoge bomen
geen mens tegenkomen
wegwijzers op bomen die ons leiden naar de kloosters

Stilte- meditatie- overpeinzingen
Bergop- bergaf, doorzetten, zuur –zoet
Een beek- een bron
Levenswater

Opnieuw een klooster
Iconen- aanbidding- overgave
Vrede- gebed- zang,- werken
ondergaan met open hart

Pelgrimeren geeft rust- is thuiskomen
Je laten verrassen door jezelf en door de ander
Bewustzijn- openheid- geduld- helderheid
Liefde- warmte- aanraking- een knuffel

Voeding voor je ziel
Het smaakt heerlijk!

Corry van der Krogt
augustus 2014


“Een reis van duizend mijl begint met de eerste stap.” [Lao Zi]. De eerste stap heb ik reeds genomen. Er komen nog zovele. Daarom heb ik geen vastomlijnde plannen en ben er niet op uit ergens aan te komen.” [Lao Zi].
De betekenis van reizen is voor mij geworden: naar jezelf kijken tegen een andere achtergrond” [Jan Brokken] en "een manier om vragen te stellen die ik thuis niet stel. Niet per se over het land in kwestie zelf maar over mezelf” [Herman de Coninck] en tot ontdekking komen dat “ik -een ware reiziger- geen reden nodig heb om op reis te gaan.” [Johann Wolfgang von Goethe].
“Reizen is meer dan genieten van fraaie uitzichten: het is een voortdurende en diepgaande verandering van ideeën van het leven.” [Miriam Beard] en “degene die verre reizen maakt, kan veel verhalen.” [anoniem].
Daarom heeft m’n “reizen niets met vakantie te maken.” [Martijn Huizer].
Het mooiste is –vind ik- dat “ik  die vertrek niet degene ben die arriveer.” [anoniem].
Zo zie je maar weer dat “m’n verre reis niets te maken heeft met de afstand” [anoniem], want “Wie niet gelukkig is waar hij is, zal dat ook niet zijn waar hij heengaat.” [Koos van Zomeren].
Reizen is slechts het hart verwijden” [A. Pierson] en verblijden. J

samengesteld door Eddy Vrijdag, september 2013


Stiller dan stil

Stiller dan stil moet het zijn
in mijn diepste wezen,
maar luider dan luid
is het geraas om mij heen.

Stilte zoek ik
als de grote schat
verborgen in de akker
van mijn eindig bestaan.

Soms als het lawaai
van buiten en binnen loeit
weet ik nauwelijks wie ik ben
en wie ik worden zal.

Als ik dan mijn ogen sluit
en inkeer op een uniek moment,
dan wordt het zacht in mij
en teer en goed en fijn,

dan raak ik even soms
aan dat geheim
van goddelijkheid,
verborgen
in mijn eigen ziel.

Dan adem ik dat leven
in en uit,
in en uit.
Dan is er enkel ZIJN
en ZIJN
en ZIJN in mij.

Dan weet ik weer,
al is het even maar,
dat ik die stilte bén,
dat goddelijk geheim.

Ricky RieterEen nieuw jaar
Zoals een vogel hoog
wordt opgetild door de wind,
los van de zekerheid van de grond.
En de verbeeldingskracht van de vleugels
wijd open spreidt
in de genadige leegte,
teneinde nieuwe reizen te volbrengen,
moge je zo,
je bewust worden van de roep van de vrijheid.

naar
John O'Donohue

VREDE

 Moge ik vrede brengen in mijzelf
Moge ik vrede brengen in de wereld
Moge ik een voorbeeld zijn om de aarde weer te geven
waar de aarde recht op heeft
Moge ik een voorbeeld zijn voor ieder
die recht heeft op eerlijk en gezond voedsel
Moge ik mijzelf dit niet opleggen
maar gewoon doen
in volle liefde
dankbaarheid en
vertrouwen.

Herman Rasch